Varför är det viktigt att ha tillgänglighet för e-post?

När vi talar om tillgänglighet till e-post är det egentligen fråga om inkluderande design.

Inkluderande design innebär att du utformar din e-post så att alla lätt kan förstå ditt budskap, oavsett funktionshinder eller hjälpmedel. Du har redan lagt ner massor av energi och tankar på ditt e-postinnehåll, så varför inte ta ett extra steg och se till att alla kan förstå det på exakt samma sätt som du tänkt dig?

Innan du börjar, sätt dig i publikens situation. Kom ihåg att alla inte använder e-post på samma sätt som du. Tänk på ljudupplevelsen för dem som har begränsad eller ingen syn, eller hur e-postmeddelandet kan se ut för någon som är färgblind. Det är viktigt att det finns en stor samstämmighet mellan ljud- och bildupplevelser i e-postmeddelanden, och en perfekt syn bör inte vara ett krav för att få vara med på din e-postlista.

Bara för att det är vackert betyder det inte att det är bra design. Din design handlar om funktion, så här är några tips för att se till att ditt e-postmeddelande blir en bra upplevelse för alla prenumeranter.

Ett exempel på hur ett e-postmeddelande ser ut innan det har införlivats med tillgänglig design.

Checklista för tillgänglighet till e-post från en designer

✅ Skapa ett tydligt fokus. Rensa upp layouten och se till att fokus för utskicket är otvetydigt. Detta är särskilt viktigt för personer med ADD/ADHD.

✅ Införliva beprövade och sanna designprinciper. Att utforma för tillgänglighet innebär inte att du måste börja från början. Grundläggande designprinciper som hierarki, vitt utrymme, typsnittsformat och enkla beskrivningar av åtgärder spelar alla in i en inkluderande design.

✅ Använd levande text. Live-text kan, till skillnad från text som bilder, vara lättare att läsa och behåller sin storlek i mobilen. Se till att all din viktigaste information är levande text så att den visas även om bilderna är avstängda eller långsamma att ladda.

✅ Använd alt-text. Alt text, eller alternativ text, är den text som visas om en bild inte laddas. Detta är också den text som skärmläsare läser, så det är särskilt viktigt för dem som lyssnar på e-post. När du använder en bild ska du tänka igenom hur du ska använda detta område, eftersom det är ditt bästa tillfälle att beskriva bilden för lyssnaren eller läsaren. Här är några saker att tänka på när det gäller alt-text:

– Om din bild har text ovanpå den ska du se till att all denna information finns med i detta utrymme. Även här är det den text som läses upp i ljudversionen.
– Om det inte finns någon text, se till att du beskriver bilden. Vilken information skulle jag behöva veta om den om jag inte kunde se den?
– Upprepa inte bara rubriken. Om du har en bildtext på bilden, se till att alt-texten lägger till information och inte bara upprepar den.
– Om du anser att all din information ingår i bildtexten kan du lämna alt-texten tom. Om bilderna är rent dekorativa, t.ex. en avdelare eller en ikon, kan du lämna den tom. Se bara till att du fortfarande kan förstå budskapet om dessa föremål tas bort.
– Om du kodar ditt eget e-postmeddelande ska du se till att du inte tar bort alt-attributet (alt=” “). Om du väljer att inte använda detta utrymme, behåller du attributet men lämnar det tomt. Om hela attributet tas bort kommer skärmläsaren att läsa bildnamnet i stället, vilket kan vara förvirrande för lyssnaren.

✅ Använd stor text. Var inte rädd för att öka teckenstorleken. Om du höjer den med bara några få punkter kan det göra stor skillnad för någon och bidra till att öka förståelsen och läsbarheten. Vår tumregel är en minsta textstorlek på 14 pixlar och större rubriker för att skapa en hierarki.

✅ Undvik att centrera texten. Centrerad text kan vara svår att läsa, särskilt för personer med dyslexi. Min tumregel är högst tre eller fyra rader med centrerad text, och du bör helt utesluta motiverad text i e-postmeddelanden.

✅ Använd skottsäkra knappar. De är mycket lättare att använda och laddas även om bilderna är avstängda. Läs mer om skottsäkra knappar här.

✅ Använd färg på ett smart sätt. Använd färg vid behov för att stödja ditt budskap, men se till att du har testat kontrasten mellan elementen. Du vill ha en hög färgkontrast för att se till att de två färgerna inte blandas ihop och döljer budskapet. Se till att du testar text på färgade bakgrunder, uppmaningar till åtgärder och bilder eller grafik med tunna linjer (t.ex. logotyper eller ikoner). Här finnsett lättanväntverktyg för färgkontrastförhållande.

✅ Testa, testa, testa! Skicka ett testutskick till dig själv och prova att uppleva e-postmeddelandet på några olika sätt. Lyssna till exempel på ljudversionen av e-postmeddelandet på en smartphone eller skärmläsare, gör ett färgblindtest och testa mobiloptimering.

Små ändringar kan göra stor skillnad för hur dina prenumeranter upplever ditt e-postmeddelande. Det krävs inte mycket mer arbete för att utforma tillgängliga e-postmeddelanden, så var inte en idiot och tänk på dessa saker när du utvecklar kampanjer för ditt eget varumärke.