Archive

Verktyg för testning av e-post för marknadsförare

En framgångsrik e-postkampanj kan inte börja produceras utan att ha testats i förväg. Därför har vi sammanställt en lista över de mest värdefulla verktygen för att testa ditt innehåll och din leveransförmåga.Varför behöver vi e-postkampanjer? De gör det framför allt möjligt för företag att bygga upp förtroendefulla relationer med användarna. ...