Hur du kommer igång med datadriven e-postmarknadsföring

Den digitala marknadsföringen har expanderat under åren tack vare utvecklingen av nya metoder som sökmotormarknadsföring, marknadsföring i sociala medier och innehållsmarknadsföring, för att nämna några.

Ändå är e-post fortfarande den mest populära marknadsföringskanalen för företag som vill ha en pålitlig, återkommande avkastning på pengar. Det betyder inte att e-postmarknadsföring inte har förändrats med tiden. Det är slut med att skicka vågor av identiska e-postmeddelanden till slumpmässiga potentiella kunder i hopp om att någon ska öppna ett. Att använda den här typen av tillvägagångssätt i dag är detsamma som att skicka e-postmeddelandet direkt till potentiella kunder i deras skräppostmapp. Modern e-postmarknadsföring bygger istället på principen om datadriven personalisering.

Idén är enkel. Det är troligare att en kund öppnar ett e-postmeddelande och väljer den önskade CTA-kommandotypen om det tar upp hans specifika behov och önskemål. Det viktigaste för e-postmarknadsföring blir då att hitta relevant information om din målgrupp.

Datadriven e-postmarknadsföring är just processen att samla in och använda olika typer av användardata för att skapa mycket effektiva e-postmarknadsföringskampanjer. Det är inte svårt att anta en datadriven strategi för e-postmarknadsföring, men det kräver en del inledande förberedelser.

Vi har förberett en grundbok om datadriven e-postmarknadsföring som du hittar i resten av det här inlägget.

1. Utveckla en plan för e-postmarknadsföring

Datadriven e-postmarknadsföring

Källa: pixabay.com

Innan du börjar använda datadriven e-postmarknadsföring måste du först ta fram en plan för e-postmarknadsföring. Det här dokumentet kommer att fungera som en vägledning under hela processen.

Börja med att bestämma vilka mål du vill uppnå med hjälp av e-postmarknadsföring och fundera på hur data kan användas för att nå dem på ett effektivare sätt. Om ett av dina mål till exempel är att För att förbättra kundbindningen bör du samla in uppgifter om köpfrekvens, sålda produkter och genomsnittlig utgift per köp. Om du vill optimera konverteringsgraden för e-postmeddelanden behöver du veta hur mycket information kunden behöver för att trycka på CTA-knappen, hur lång tid det tar att fatta ett beslut och hur ofta du öppnar ditt e-postmeddelande.

Därefter vill du dela in dina sändlistor i grupper. Skapa dina listor i enlighet med kundens livscykel. Ordna dina prenumeranter i kategorier baserat på om de är en lead, en befintlig kund eller en varumärkesförespråkare. Senare kommer du att ändra dessa inledande listor utifrån nya uppgifter och skapa nya listor vid behov.

Slutligen bör du ta fram en plan för personlig anpassning som fungerar som en riktlinje för att skapa anpassade e-postmeddelanden för varje lista. Alla delar av ett e-postmeddelande kan anpassas – den enda begränsningen är den mängd data du har om varje kund och din förmåga att skapa mallar. Generellt sett bör du åtminstone anpassa ämnesraden och även huvuddelen av e-postmeddelandet.

2. Skaffa relevanta användardata.

När du har definierat dina datadrivna mål för e-postmarknadsföring bör du fortsätta att samla in lämpliga typer av data. Det finns olika datakällor att ta hänsyn till och en mängd olika metoder för att ta fram data.

Den vanliga utgångspunkten för datainsamling är din e-postleverantör. Här kan du bland annat hitta information om vem som öppnar ditt e-postmeddelande, när de gör det, vilka länkar de klickar på och var de befinner sig. Du kan också ta reda på om någon har gjort ett köp, vad de har köpt och när de gjorde det. Dessa uppgifter kommer att fungera som en utgångspunkt för att segmentera potentiella kunder i listor.

Google Analytics kan vara en annan värdefull datakälla. Du kan hitta och lära dig mycket genom att samla in information om besökarna på din webbplats, till exempel var de befinner sig, vilka produktsidor de besökte, om de lade produkter i kundvagnen med mera.

Ett mer direkt sätt att samla in data är att skicka ut en enkät via e-post eller dela en enkät på sociala medier. På så sätt kan du ta reda på vad dina kunder förväntar sig av dina produkter och tjänster, hur mycket de är villiga att betala och hur de skulle bedöma sina eventuella tidigare interaktioner med ditt varumärke. Slutligen kan du också utnyttja dina interna data. Gör detta genom att integrera ditt CRM-system för försäljning med den plattform för e-postmarknadsföring du väljer. Detta hjälper dig att bygga mer detaljerade kundprofiler som gör det lättare att upptäcka beteendetrender i både marknadsförings- och försäljningstrappan.

3. Skapa segmenterade användarlistor

När du har tillgång till data är det dags att segmentera dina listor. Använd de kriterier som du kom fram till under planeringsfasen som referens, men ha också dina mål i åtanke och dina data redo. Det finns många sätt att segmentera dina listor, bland annat:

När du har segmenterat dina listor är nästa steg att skapa anpassade e-postmeddelanden för varje grupp. Detta visar dina prenumeranter att du är lyhörd för deras behov och önskemål.

Börja med att anpassa dina ämnesrader. E-postmeddelanden med personliga ämnesrader har 26 % större chans att bli sedda. Anpassa sedan e-postmeddelandet. Använd de uppgifter som du har samlat in för att bestämma vilka ämnen du ska ta upp och vilken ton du ska använda. Du kan också prova olika kombinationer av bilder och video för att utnyttja konsumenternas preferenser för dessa medieformat.

När du är klar med segmenteringen är det dags att starta upp din plattform för e-postautomatisering och börja skicka.

4. Mät kampanjens framgång

Datadriven e-postmarknadsföring har fördelen att den genererar ytterligare data i form av framgångsmått ju mer du använder den. I kombination med det faktum att datadriven e-postmarknadsföring skalar med mängden och kvaliteten på de data som läggs in i den, får du en motor som blir mer kraftfull ju mer du använder den. Det finns tre viktiga resultatindikatorer som du bör följa för varje kampanj.

  • Öppningsfrekvens. Detta är den mest grundläggande typen av data som du bör samla in från e-postmeddelanden. Den ger tydlig information och det är lätt att testa den. Alla e-postplattformar tillhandahåller denna information som standard. Hur ofta du öppnar ditt e-postmeddelande är direkt kopplat till hur ofta det levereras. Den första utmaningen med e-postmarknadsföring är att få dina e-postmeddelanden att nå inkorg.
  • Klickfrekvens (CTR). Huvudsyftet med e-postmarknadsföring är att locka leads att följa en länk till din webbplats, och klickfrekvensen är ett mått på hur bra dina e-postmeddelanden är på att uppmuntra ett sådant beteende. Klick som skickar leads till andra ställen än din webbplats är däremot inte särskilt användbara.
  • Omvandlingsfrekvens. För att spåra din e-postkonverteringsgrad måste du använda två separata analyssystem. Du måste avgöra om en läsare tog emot din CTA i e-postmeddelandet och sedan ta reda på om detta leder till konvertering på din webbplats. Din konverteringsgrad visar hur många av dina prenumeranter som blev kunder, vilket är den mest värdefulla informationen du kan samla in.

Börja utveckla din verksamhet med hjälp av data

Datadriven e-postmarknadsföring är ett effektivt sätt att hålla dina prenumeranter engagerade i ditt företag. Genom att skapa skräddarsydda, datadrivna kampanjer som tilltalar varje segment av din målgrupp är det troligare att dina korrespondenter öppnar e-postmeddelanden, följer länkar till din webbplats och så småningom blir betalande kunder. Vi hoppas att vår guide har gett dig tillräckligt med information för att du ska kunna börja utnyttja datadriven e-postmarknadsföring för tillväxt och vinst.